bim
revit
wizualizacje
makiety
outsourcing
We współpracy z

BIM to dla nas sposób myślenia i działania. Stale się szkolimy i zdobywamy nowe umiejętności. Jako przykład niech posłuży zdobycie certyfikatu Revit Architecture Certified Proffesional oraz szkolenie dedykowane: „BIM in practice” przeprowadzone dla nas przez Bimplan.

Tym, co nas charakteryzuje, jest współpraca i zdobywanie doświadczenia na rynku belgijskim, gdzie praktyczne użycie BIM jest bardzo powszechne.

Building information modeling (BIM) to nowy sposób podejścia do procesu projektowego. Mówiąc o modelu budynku w BIM, mamy na myśli bazę danych, zbiór informacji o budynku, a dokumentacja rysunkowa stanowi jej graficzną reprezentację.

  • Building - obejmuje cały proces realizacji inwestycji, cykl życia budynku (projekt, budowa, utrzymanie, rozbiórka) 
  • Information – dotyczy dodania, zarządzania, przetwarzania informacji z każdego etapu użytkowania budynku
  • Modeling / Management – to użycie zintegrowanych narzędzi modelu do zdefiniowania oraz analizy budynku, jego projektu, budowy, utrzymania oraz organizacji i kontroli.  

Użycie BIM wykracza poza fazę planowania i projektowania, rozszerza się na cały cykl życia budynku wspierając procesy związane z zarządzaniem budynkiem w obszarach finansowych, konstrukcyjnych i administracyjnych.


Koordynacja wielobranżowa

Koordynacja branż jest sprawą skomplikowaną, ale my mamy na to sprawdzony sposób! W wielu miejscach panuje nadal hasło „kto pierwszy ten lepszy”, stąd też bierze się powszechna niespójność dokumentacji i kłopoty na etapie realizacji na budowie. Tak właśnie powstają kolizje (np. konstrukcji, wentylacji, instalacji sanitarnych). My wykrywamy kolizje w biurze, co jest dziesięciokrotnie tańsze, niż wykrycie ich na budowie! Jest to możliwe dzięki połączeniu modelu architektonicznego, konstrukcyjnego i branżowego (spójna dokumentacja wentylacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych i kanalizacyjnych). Dzięki zastosowaniu naszych usług możliwa jest ścisła współpraca poszczególnych specjalistów na placu budowy.

Jakie są zalety takiego rozwiązania? Ogromne! To przede wszystkim wykrycie kolizji na etapie projektowym oraz ułatwiona możliwość analizy zaprojektowanych rozwiązań.

Oto korzyści:

  • oszczędność czasu i kosztów, dzięki zapobieżeniu kosztownym zmianom, poprawkom na budowie; 
  • znaczna redukcja kosztów dodatkowych dzięki eliminacji błędów, zanim pojawią się na budowie;
  • redukcja opóźnień realizacji inwestycji;
  • działania wszystkich uczestników procesu budowlanego dla osiągnięcia wspólnego celu.

bim dla wykonawców

Mając przed sobą Model 3D możemy obejrzeć projekt z każdej strony i łatwo go zrozumieć. Szybko też zweryfikujemy założenia projektanta. Co ważne, dzięki modelowi 3D skontrolujemy też ilość potrzebnych do zrealizowania projektu materiałów. Dzięki modelowi 3D mamy lepszą komunikację, wymieniamy  informacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowego: między inwestorem, projektantami i wykonawcami. Wykonując Model 3d budynku pozyskujemy informacje o budynku, takie jak: zestawienia liniowe, powierzchniowe, objętościowe i ilościowe materiałów oraz urządzeń.

Zaletą zastosowania modelu 3D jest natychmiastowe i dokładne zestawienie elementów wykonywanego budynku,

Korzyści to oszczędności czasowe i finansowe dzięki minimalizacji strat materiałowych. To optymalizacja zamówień materiałów i pełniejsza kontrola nad prowadzoną inwestycją.

zarządzanie nieruchomościami

Proces  zarządzania  nieruchomością  wymaga  skoordynowanych  działań,  gruntownej  wiedzy  i  kompletnych, spójnych  informacji  o  zarządzanym  obiekcie.  Wprowadzane  nieustannie  zmiany  w  układzie  funkcjonalnym obiektu  oraz  jego  wyposażeniu,  komplikują  działanie  zarządcy,  a  niekompletny  zbiór  informacji  generuje dodatkowe  koszty.  Z  pomocą  w  codziennym  utrzymaniu  obiektu  przychodzi  sporządzenie  jego  wirtualnego trójwymiarowego modelu w technologii BIM (Building Information Modeling). 

Model 3D istniejącego budynku, wykonany w celu pozyskania informacji o nim przydatnych zarządcy nieruchomości to natychmiastowe i dokładne zestawienie powierzchni, kubatury, elementów wyposażenia zarządzanego budynku. Wszystkie zestawienia są automatycznie aktualizowane przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.

Korzyści płynące z takiego zastosowania modelu 3D to zawsze  aktualny  wirtualny  model  trójwymiarowy.  Pozwala on na  wiarygodne  i  szybkie  uzyskanie  danych przydatnych w procesie utrzymania budynku, co przekłada się na komfort pracy i oszczędności finansowe.

Referencje


Dokumentacja techniczna

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji do wniosków o pozwolenie na budowę i modelowaniem budynków. Tym co nas charakteryzuje jest poznanie potrzeb Klienta i długofalowa współpraca (od ponad 10 lat). W tym celu wdrożyliśmy bezpieczne narzędzia komunikacyjne – extranet. 

Przy każdym zadaniu pracują architekci i inżynierowie z odpowiednich branż. Posiadamy doświadczenie w pracy z programem Revit, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat Revit Architecture Certified Professional. 

Korzyścią płynącą z takiego modelu pracy jest to, że architekt / projektant może skupić się bardziej na pracy koncepcyjnej. To pociąga za sobą oszczędności czasowe, gdyż zadanie dokończenia dokumentacji realizowane jest przez specjalistów z danej branży.

 

 

Szkolenia i wdrożenia

Oferujemy dedykowane szkolenia z Revita. Obejmują one wdrożenie oprogramowania dostosowane do potrzeb Klienta, wsparcie powdrożeniowe, tworzenie rodzin revitowych. Zapewniamy także wsparcie przy pierwszym projekcie i uzupełnienie Revita o rodziny dedykowane.

Szkolenia i wdrożenia przygotowywane są przez praktyków i przy współpracy z certyfikowanym trenerem Autodesk.

Korzyści płynące z naszych szkoleń to skrócenie czasu implementacji oprogramowania i przyśpieszenie osiągnięcia wysokiej wydajności w obsłudze programu. To również oszczędność czasu przy pracy nad projektem i pozyskanie nowych metod w codziennej pracy. Dzięki tym szkoleniom i wdrożeniom zyskacie Państwo większą integrację swojego zespołu. Z nami wzmocnicie Państwo dobry wizerunek firmy, a także motywację swoich pracowników. Co istotne, znacznie poprawi się komunikacja między członkami Państwa zespołu projektowego.

Tworzenie rodzin

Proponujemy uzupełnienie szablonu standardowego o rodziny wczytywalne i systemowe. Oferujemy dodanie parametryczności do istniejących rodzin. Przygotowujemy rodziny o wysokim stopniu zaawansowania.

Rodziny przygotowywane są przez doświadczonego specjalistę Revit Architecture Certified Professional. Za każdym razem dostosowywane są do realnych potrzeb użytkownika. Co istotne, rodziny przygotowane są do generowania zestawień.

Dzięki uzupełnieniu szablonu standardowego Revita, skrócony zostaje czas tworzenia modelu i zwiększa się komfort pracy z programem. Projektant skupia się na merytorycznych zagadnieniach dotyczących obiektu, a nie na technicznych aspektach przygotowania dokumentacji.

Referencje


Statyczne

Wizualizacje statyczne to ujęcia nadające się zarówno do prezentacji drukowanej, jak i internetowej. Taka forma prezentacji obiektu jest efektowna dla każdego rodzaju budynku. Wykorzystanie jej do przedstawienia obiektu z zewnątrz, jak i rozkładu pomieszczeń w budynku, sprawia że Państwa Klienci z łatwością zorientują się w tym, jak będzie wyglądała ich inwestycja.

Dzięki przejrzystości wizualizacji statycznych Klient końcowy może łatwiej się zorientować w inwestycji. Nie trzeba szczegółowo czytać dokumentacji technicznej. Zaletą jest fotorealizm i prezentacja na każdym etapie realizacji inwestycji, którą można przedstawić szerokiemu gremium jednocześnie. Innym plusem jest trwałość prezentacji. Wizualizacje stanowią wsparcie dla marketingu.

Korzyścią wykorzystania wizualizacji jest oszczędność finansowa (jej koszt jest niższy niż mieszkania pokazowego). Wizualizacje budują pozytywny wizerunek firmy i przyczyniają się do pozyskania nowych Klientów dzięki lepszej prezentacji inwestycji, podnoszą też prestiż marki. Niosą za sobą oszczędność finansową, dzięki łatwiejszej weryfikacji zastosowanych rozwiązań projektowych.

 

Animacje

Animacje to film prezentujący przejazd kamerą po dowolnie wybranej ścieżce. Stanowią narzędzie idealnie odzwierciedlające widoczność na drodze, moście oraz osiedlu.

W porównaniu z wizualizacjami statycznymi animacje zawierają jeszcze dodatkowe atuty. Wprowadzenie ruchu do prezentacji umożliwia prezentację całej, dużej inwestycji infrastrukturalnej (np. drogi). Dzięki animacji łatwiejsza staje się kontrola widoczności na drodze. Istnieje także możliwość dodania efektów dźwiękowych.

Korzyści płynące z użycia animacji to spełnienie wymagań przetargowych i budowa pozytywnego wizerunku firmy. Animacje pozwalają pozyskać nowych Klientów dzięki lepszej prezentacji inwestycji. Korzyści to także podniesienie prestiżu marki i oszczędność finansowa, dzięki weryfikacji zastosowanych rozwiązań. Dzięki animacjom łatwiej pozyskać akceptację opinii publicznej dla realizowanej inwestycji.

Wycieczki wirtualne

Panoramy 360° to ujęcia dynamiczne symulujące widok z perspektywy człowieka stojącego w jednym miejscu z możliwością rozglądania się na boki, w górę i w dół. Idealne dla prezentacji osiedli w internecie. Charakteryzują się pełnym realizmem. To  wizualizacja interaktywna z możliwością dodania innych efektów: plany mieszkań i domów, mapy osiedla z zaznaczeniem miejsca w którym się aktualnie jest,  mapy google z lokalizacją, rzuty techniczne pomieszczeń.

W porównaniu z wizualizacjami statycznymi wycieczki wirtualne zawierają jeszcze dodatkowe atuty, takie jak możliwość rozglądania się w każdym kierunku i interaktywność. Dodatkowym plusem jest spójna prezentacja całej inwestycji i łatwość zobrazowania całego osiedla w internecie, a także wysoki realizm wyczucia przestrzeni. Klient może zapoznać się z inwestycją zanim przyjdzie na spotkanie. Istnieje też możliwość dodania efektów dźwiękowych.

Korzyści płynące z zastosowania wycieczek wirtualnych to budowa pozytywnego wizerunku firmy stosującej nowoczesne rozwiązania. To również pozyskiwanie nowych Klientów dzięki lepszej prezentacji inwestycji i podniesienie prestiżu marki. Czas spotkania z Klientem jest wykorzystywany efektywniej, a weryfikacja zastosowanych rozwiązań przekłada się bezpośrednio na oszczędności finansowe.

Referencje


Oferujemy szczegółowe makiety realnych inwestycji stanowiące przestrzenny model budynku w dowolnej skali. Makiety proponowane przez nas charakteryzują się idealnym wyczuciem przestrzeni. Makiety, to klasyczny sposób prezentacji budynku, te  wykonywane przez nas są jedno lub wielomateriałowe.

Zalety użycia makiety to, przede wszystkim, pełniejsza prezentacja projektu, zwłaszcza dużych inwestycji (budynki wielkopowierzchniowe o nietypowym kształcie, osiedla). To także doskonałe narzędzie promocji, dzięki efektownej prezentacji projektu. Makieta robi wrażenie: to zasługa doskonałego odwzorowania i użycia realistycznych materiałów, wysokiej precyzji i szczegółowości. Model prezentowany jest bez oderwania od jego otoczenia. Istnieje również możliwość dodania oświetlenia i sterowania nim za pomocą aplikacji na tablecie.

Korzyści płynące z użycia makiety to pozyskiwanie nowych Klientów dzięki lepszej prezentacji inwestycji, ale też podniesienie prestiżu Państwa marki. Dzięki makietom łatwiej przekonać inwestora do realizacji nietypowych inwestycji.

Outsourcing dedykowany to usługa kierowana do Klientów, którzy mogą wypełnić co najmniej jeden etat. Za stałe miesięczne wynagrodzenie zapewniamy odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, narzędzia (komputer z oprogramowaniem) i całą infrastrukturę (biuro, dostęp do internetu itp.). W grę wchodzą różne zadania, również spoza standardowej oferty np. plany wnętrz, obliczenia konstrukcyjne, rysunki wykonawcze itp.

Zalety to stale ta sama osoba, która wykonuje zadania dla jednego Klienta oraz szybkie wdrożenie. Dzięki outsourcingowi dedykowanemu zyskujecie Państwo współpracownika z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Mamy stały kontakt online i korzystny system rozliczeń. Co ważne, komunikacja internetowa odbywa się przez zabezpieczoną stronę extranet. Istnieje też możliwość tymczasowego oddelegowania pracownika do pracy w Państwa siedzibie w celu przeprowadzenia szkolenia lub wdrożenia.

Korzyści to: brak kosztów początkowych związanych z utworzeniem stanowiska pracy (komputer, oprogramowanie itp.), optymalne koszty adekwatne do stanowiska pracy. To także bezpieczeństwo – backup pracowniczy oraz wsparcie inżynierów z innych branż. Nie bez znaczenia jest obniżenie własnych kosztów zatrudnienia i wsparcie personelu, którego szkolenie dostosowane jest do Państwa potrzeb. Plusem tego rozwiązania jest również niska rotacja pracowników.

Referencje


Aktualności
Konferencja Projektowanie Przyszłości 2018
16.03.18
Konferencja Dzień BIM 2017
19.05.17
Poszukujemy kandydata na stanowisko Kreślarz - Revit
10.04.17
Poszukujemy kandydata na stanowisko Projektant konstrukcji
28.02.17
Poszukujemy kandydata na stanowisko BIM modeler / Inżynier projektant
02.02.17
Certyfikat Autodesk Revit Architecture 2016
24.11.16
Forum Autodesk 2016: The Future of Making Things
07.09.16
Konferencja "Projektowanie przyszłości" - 6/7.04.2016
10.03.16
BIMklaster
08.02.16
Certyfikat Autodesk Revit Architecture 2015
18.12.15
Poszukujemy kandydata na stanowisko Kreślarz BIM (Revit)
01.06.15
Konferencja PROCAD EXPO Know How - 11.06.2015
01.06.15
Targi Architect@work - KortrijkXpo - Belgia 23-24.04.2015
05.05.15
Nowa odsłona strony internetowej
01.04.15
Dedykowane szkolenie - "BIM in practice"
16.01.15
Certyfikat Autodesk Revit Architecture 2014
18.12.14
Długoterminowa współpraca z nowym Klientem
20.10.14
Konferencja BIM - korzyści z wdrożenia, problemy przy wdrożeniu - 23.04.2014
23.04.14
Dedykowane szkolenie uzupełniające - Revit Architecture
31.01.14
Dedykowane szkolenie z rodzin revitowych
01.07.13
Autodesk dołącza naszego bloga do strony swojej społeczności
06.11.12