Wykorzystanie technologii skanowania laserowego do inwentaryzacji obiektów mostowych

Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie

Przykład mostu w Holandii w ciągu autostrady A58.

Most trójprzęsłowy (50+140+50m) stalowy dwu dźwigarowy z płytą ortotropową. 

Obiekt spawany z nitowanymi stykami montażowymi.

Na podstawie skanowania laserowego, które odbyło się z dwóch brzegów kanału, przygotowany został model cyfrowy całego mostu. Model ten zostanie wykorzystany na etapie projektowania wzmocnień, które docelowo mają podnieść klasę nośności całego mostu.